Podpořte nás


Jsme jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje tanečníky a jiné pohybové umělce v procesu změny kariéry a přípravy na ni.


Budujeme systém, který tanečníkům zajistí adekvátní podmínky v období profesní změny. Bez podpory těch, kteří si uvědomují závažnost a potřebnost naší existence ale nemáme možnost rozvoje.  Investicí do našich aktivit podpoříte profesionální tanečníky a nabídnete jim spolu s námi možnost volby. Bez ohledu na výši příspěvku, váš dar pomůže těm, kteří jistotu a podporu potřebují.


“Díky vám mám dnes pocit, že je možné se současným stavem přeci jen něco dělat. Pokusili jste se oslovit velmi malou, a co se týče organizovanosti také velmi roztříštěnou komunitu. Každopádně jste prakticky představili jednu z možností, jak pomoci tanečním umělcům při nelehké volbě jejich dalšího směřování po neodvratném ukončení jejich kariéry, ať již z jakýchkoliv důvodů. Ještě jednou vám děkuji, že jsem se mohl zúčastnit.”

Vladimír Vašků účastník pilotního projektu individuálního poradenství v otázce změny kariéry

Argumenty proč pomáhat tanečníkům


  • Vysoké riziko úrazů
  • Nízké platy
  • Krátká doba aktivní kariéry (průměrně 15 let)
  • Dlouhodobé náročné studium

Taneční profese předpokládá dlouhodobou přípravu a naplno je možné ji vykonávat zhruba 15 let. I přes tyto faktory je finanční ocenění velmi skromné. Průměrná hrubá mzda tanečních umělců se u nás pohybuje kolem 17 000.- Kč. Změna kariéry je nedílnou součástí života tanečníků, o jejíž hladký průběh usilujeme.


Investicí do našich aktivit podpoříte profesionální tanečníky a nabídnete jim spolu s námi možnost volby. Bez ohledu na výši příspěvku, váš dar pomůže těm, kteří jistotu a podporu potřebují.

 

Podpořte aktivity Nadačního fondu
pro taneční kariéru libovolnou částku.
Děkujeme!

0
0
0