Aktuálně


NFTK  informoval v parlamentu o situaci profesionálních tanečníků

Významným krokem v činnosti nadačního fondu byla nedávná prezentace v parlamentním výboru. Zástupci fondu – Jana Návratová a Zdeněk Prokeš seznámili členy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu se situací tanečních profesionálů, jejich pracovními podmínkami, odměnami a profesními a sociálními perspektivami.

Smyslem prezentace bylo nejen upozornit parlamentní Výbor na dlouhodobě neřešený problém v oblasti profesionálního tance, ale hlavně představit řešení v podobě spořícího systému pro tanečníky a nabídce služeb NFTK zaměřené na tzv. druhou kariéru. 

Předseda Výboru Prof. Jiří Zlatuška v závěru prezentace NFTK zmínil, že o této tuto problematice osobně hovořil s ministrem kultury a že výbor bude připraven podpořit konkrétní kroky k řešení otázky druhé kariéry tanečníků.

Podle našich informací Ministerstvo kultury jako klíčový hráč v řešení této otázky projedná její řešení na nejbližších poradách vedení ministerstva. Budeme vás informovat.