Aktuálně


Sobota 9. 4. 2016 / 09:00 – 13:30 / Institut umění – Divadelní ústav

Od vize k akci

Workshop (sebe)koučování a (sebe)řízení

Vyzkoušejte si metody, které vám pomohou vyznat se v tom, co vás baví a jak reálně jít za svým novým profesním cílem.

Co na workshopu společně probereme:

Seznámíte se s praktickými metodami (sebe)koučování a (sebe)řízení, které si přímo vyzkoušíte na svých reálných tématech souvisejících s problematikou profesního rozvoje a plánování další kariéry. Budeme například mapovat vaše silné stránky a kompetence, podíváme se na možnosti, jak si dávat užitečné cíle a jak myslet při změnách, budeme hledat vaše individuální motivaci, která vás k cílům povede.

Pro koho je workshop určen:

Pro cílovou skupinu Nadačního fondu pro taneční kariéru, tedy tanečnice a tanečníky, pohybové umělkyně a umělce, artistky a artisty, kteří přemýšlejí o tom, jak si formulovat, nastartovat či posunout dál své profesní cíle a jak projít kariérní změnou.

Kdo vás workshopem provede:

Jana Bohutínská

Vystudovala estetiku a divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala v oboru v Divadelním ústavu, pak přešla do marketingu malé soukromé firmy. Získala mezinárodní certifikát v marketingu CIMA A. V roce 2012 absolvovala výcvik Akreditovaný profesionální externí kouč, v roce 2014 ukončila výcvik systemického koučování. Od roku 2012 pracuje jako koučka. Ve své koučovací praxi se zaměřuje mimo jiné na kariérní a životní koučink, podnikání freelancerů, osobnostní rozvoj a kreativitu, koučuje také v prostředí performing arts. Od dob vysokoškolského studia pracovala souběžně se svými dalšími aktivitami jako novinářka zaměřená na kulturu a byznys a jako divadelní a taneční kritička a publicistka. Vedla kurzy kritického psaní. Byla členkou řady odborných komisí v oblasti performing arts a účastnila se mezinárodních projektů. Je spoluautorkou odborných publikací a členkou správní rady NFTK. Žije v Praze.

 

Tomáš Vokáč

Vystudoval divadelní vědu (obecné dějiny a teorii umění a kultury) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také v roce 2012 obhájil doktorát. Vedle umění a zejména divadla se více jak 14 let věnuje vzdělávání dospělých. Prošel si jak stranu lektorskou a školitelskou, tak stranu metodickou, organizační a manažerskou. Je výkonným ředitelem české kanceláře programu The Duke of Edinburgh´s International Award. Nadále sám školí, zabývá se přípravou knihy o francouzském divadle a zajímá se o oblast teorie a praxe kulturního managementu a kreativních průmyslů. Působil také v Institutu umění - Divadelním ústavu jako vedoucí oddělení zahraniční spolupráce a PR a účastnil se vyjednávání a realizace mnoha zahraničních kulturních a uměleckých projektů.