Aktuálně

Philippe Braunschweig Grant

Nadační fond pro taneční kariéru se stal členem mezinárodní sítě IOTPD čeští profesionální tanečníci tak mohou žádat podporu  v rámci Philippe Braunschweig Grant na podporu druhé kariéry.

 

Nadační fond pro taneční kariéru se stal členem mezinárodní sítě IOTPD (International Organization for Transition of Professional Dancers). Tato celosvětová síť tzv. transition center se sídlem v Amsterdamu, uděluje každý rok Philippe Braunschweig Grant. Díky členství České republiky v tomto networku mají čeští profesionální tanečníci možnost ucházet se o podporu tohoto grantu.

Grant v maximální výši 3000 euro mohou umělci využít k nastartování druhé kariéry, ať už půjde o studium či rekvalifikaci. O grant mohou zažádat tanečníci, kteří mají za sebou mezinárodní kariéru a přitom v žádné zemi svého působení nemají nárok na finanční pomoc při přechodu do nové profese. O grant, který nese jméno švýcarského podnikatele a mecenáše, zakladatele slavné baletní soutěže Prix de Lausanne, Philippa Braunschweiga, může požádat do konce dubna 2017 každý, kdo umělecky působil  v jedné z členských zemí IOTPD a svou profesi vykonával po dobu 10 let.

V roce 2016 byl grant udělen třem tanečníkům: Naiara Mendioroz (Nizozemí), Mark Biocca (Maďarsko) a Tom de Jager (Belgie).

 

Podmínky:

Maximální částka: 3000 euro za rok /výše je stanovena dle potřeb žadatele

  • tanečník nemá nárok na žádnou finanční podporu z žádné země svého působení
  • tanečník působil na profesionální taneční úrovni minimálně 24 měsíců před podáním žádosti
  • tanečník působil na profesionální úrovni minimálně 10 let
  • tanečník vykonával svou profesi minimálně 60 měsíců během 10 let
  • profesionální tanečník má smlouvu (ne pouze na hostování) nejméně s jednou z níže uvedených zemí:
    Kanada, Francie, Německo, Korea, Nizozemí, Švýcarsko, Anglie, USA, Polsko a Česk republika

Příjem přihlášek je do 30. dubna 2017. Výsledy budou zveřejněny do 30. června.

Více informací a přihláška:
http://www.iotpd.org/IOTPD-Philippe-Braunschweig-Grant

Pro více informací či  konzultace kontaktujte :
Petra Kašparová / petra.kasparova@tanecnikariera.cz