Aktuálně


Festival tanečních filmů 2017 podpořil nadační fond příspěvkem ze zakoupené vstupenky

V rámci dvou projekcí Festivalu tanečních filmů 2017 (Mr.Gaga a A Living Space) přispělo na aktivity Nadačního fondu pro taneční kariéru příspěvkem 30 Kč ze zakoupené vstupenky téměř 500 diváků. Celkový výtěžek činí 13 410kč. Děkujeme.


Čtvrtek 25. května 2017 / 15-17:00 / Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, Malý sál

Autorské právo v praxi

Autorské právo se zaměřením nejen na taneční praxi

Účastníci semináře se seznámí se specifiky zákonné úpravy autorských práv a práv výkonných umělců.
Získají přehled o svých právech a nárocích při jejich porušení a naučí se rozpoznat nástrahy ustanovení licenčních smluv.


11.-13. května 2017 / Kino Světozor

Festival tanečních filmů 2017

Festival tanečních filmů, který proběhne 11.-13. května v kině Světozor v Praze podpoří nadační fond příspěvkem 30 Kč ze zakoupené vstupenky na filmy Mr. GAGA a Living space.

MR. GAGA - Velká porce charismatu a tance až za hrob! Život a tvorba choreografa Ohada Naharin v premiérovém uvedení!

A LIVING SPACE - dokument Jakub Jahna a Davida Markoviče. 50 dní s nejvýznamnějším současným divadelním režisérem Robertem Wilsonem. Film o kráse, tvorbě a penězích, jaký tu ještě nebyl.

Celý program:http://bit.ly/2KinoSvětozor


Nadační fond pro taneční kariéru se stal členem mezinárodní sítě IOTPD

Čeští profesionální tanečníci tak mohou žádat podporu  v rámci Philippe Braunschweig Grant na podporu druhé kariéry.

Příjem přihlášek je do 30. dubna 2017. Výsledy budou zveřejněny do 30. června.

Více informací


Středa 26. dubna 2017 / 16:30-18:30 / Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, Malý sál

Orientace v gratovém světě

  • Máte projekt a potřebujete na jeho realizaci peníze? 
  • Chcete požádat o grant a nevíte kde a jak na to? 

Nadační fond pro taneční kariéru připravil seminář věnovaný těm, kdo s granty začínají i těm, kdož si rádi ujasní dotační podmínky a příležitosti.


Pondělí 20. března 2017 / 9.30 / Malý sál IDU

Snídaně šampionů

Nadační fond pro taneční kariéru se setkal se zástupci nezávislé taneční scény

V rámci akce nazvané Snídaně šampionů se NFTK sešel se zástupci nezávislé taneční scény.

Program setkání:

  • prezentace činnosti  fondu a aktivit za rok 2016
  • navázání spolupráce 
  • diskuse nad potřebami nezávislé scény

Vstupenka, která pomohla českému tanci

Pět divadel nabídlo na přelomu roku 2016/2017 v rámci akce Vstupenka, která pomáhá českému tanci  divákům na konkrétní taneční představení vstupenky za navýšenou cenu, a toto navýšení věnovalo nadačnímu fondu. Do této solidární akce se zapojilo: Národní divadlo v Praze, Národní divadlo v Brně, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Jihočeské divadlo České Budějovice a Divadlo J. K Tyla Plzeň.

Celkový výtěžek z představení činí 208 tisíc korun, přičemž představení podpořilo přes 2000 diváků.

Výtěžek bude použit na činnost a služby fondu, k nimž patří pořádání vzdělávacích programů, koučing, personální a psychologické poradenství, sdílení dobré praxe a informační servis související s trhem práce a změnou kariéry. 

Celá tisková zprávaVstupenka, která pomáhá českému tanci

České baletní soubory podpoří Nadační fond pro taneční kariéru v rámci svých vánočních a novoročních představení.

Národní divadlo v Praze, Národní divadlo v Brně, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Jihočeské divadlo České Budějovice a Divadlo J. K Tyla Plzeň nabídnou divákům vstupenku za navýšenou cenu a toto navýšení věnují nadačnímu fondu

Více informací


Středa 30. listopadu 2016 / 15.00 / Institut umění – Divadelní ústavu, Celetná 17, Praha 1, Malý sál

Rok práce,  změn a inspirací

Výroční setkání s Nadačním fondem pro taneční kariéru

CO JE NA PROGRAMU?

  • Explikace setkání: Změna jako komplexní životní událost – Jana Bohutínská
  • Co přinesla zásadní konference LEAP Together: Career and Life Transitions in Dance and Sport, která nedávno skončila v Torontu – Petra Kašparová
  • Roční sklizeň – rok práce NFTK – Jana Návratová
  • Punč, koláč a diskuse

Svoji účast prosím potvrďte na emailu:
petra.kasparova@tanecnikariera.cz
tel: 721 600 691


NFTK se účastní Konference o změně kariéry tanečníků a sportovců v Torontu

Nezisková organizace Leading Edge After Performance,  průkopník mezi  tranzitními centry,  pořádá dvoudenní konferenci pod názvem LEAP - Athlet + Dancer Transition, která proběhne od 11-12. listopadu v Torontu. 

Témata konference:  fyzické a duševní zdraví po skončení aktivní kariéry , kariérní poradenství - teorie a praxe, přenositelné zkušenosti a jejich uplatnění na trhu práce, osobní příběhy - sdílení dobré praxe, hledání rovnováhy mezi výkonností a životní pohodou,  perpektivy karierních "transition" programů, karierní servis, vzdělávání a změstnavatelé

http://leaptransition.ca/


Čtvrtek 20. října 2016 / 15.00-17.00 / budova Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Na Pankráci 1618/ 30, Praha, přízemí

Seminář s Úřadem práce ČR

Co nabízí Úřad práce tanečníkům a jak efektivně využít jeho služby

Účastníci se zde dozví, co vše může tanečníkům (nejen) v oblasti profesní změny ÚP nabídnout, včetně finanční podpory a rekvalifikace. Druhá část workshopu bude věnována vašim dotazům a příkladům z praxe.


Pátek 14. října 2016 / 13.00 / Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem, Lidické nám. 1710/10, baletní sál

Setkáme se v Ústí nad Labem

Nadační fond pro taneční kariéru zve na prezentaci své činnosti a tématiky taneční kariéry.

O čem budeme hovořit? Určitě o tom, kdo tvoří NFTK, o tom, jak vznikl a kdo jej podporuje. Také však o tom, co nadační fond od svého nedávného založení udělal, co pro tanečníky připravuje - jaké semináře a další akce NF pořádá
Zástupci fondu představí model speciálního spoření se státním příspěvkem (nejen) pro tanečníky, který se fond snaží prosadit. Bude se diskutovat o postavení tanečních profesionálů v ČR a prezentovat některá data z tanečních průzkumů. Dozvíte se, jak si v tomto kontextu stojí pražské baletní soubory.

Přijďte si promluvit o tématech, která cítíte jako zásadní! Váš názor na práci nadačního fondu nás zajímá!


Úterý 11. října 2016 / 12.00 / Malé divadlo Liberec, Zhořelecká 344/5, zkušebna

Setkáme se v Liberci

Nadační fond pro taneční kariéru zve na prezentaci své činnosti a tématiky taneční kariéry.

O čem budeme hovořit? Určitě o tom, kdo tvoří NFTK, o tom, jak vznikl a kdo jej podporuje. Také však o tom, co nadační fond od svého nedávného založení udělal, co pro tanečníky připravuje - jaké semináře a další akce NF pořádá
Zástupci fondu představí model speciálního spoření se státním příspěvkem (nejen) pro tanečníky, který se fond snaží prosadit. Bude se diskutovat o postavení tanečních profesionálů v ČR a prezentovat některá data z tanečních průzkumů. Dozvíte se, jak si v tomto kontextu stojí pražské baletní soubory.

Přijďte si promluvit o tématech, která cítíte jako zásadní! Váš názor na práci nadačního fondu nás zajímá!

Čtvrtek 30. června 2016 / 15.00 / Nová scéna ND Praha, Národní 4, foyer

Setkáme se v Praze

Nadační fond pro taneční kariéru zve na prezentaci své činnosti a tématiky taneční kariéry.

O čem budeme hovořit? Určitě o tom, kdo tvoří NFTK, o tom, jak vznikl a kdo jej podporuje. Také však o tom, co nadační fond od svého nedávného založení udělal, co pro tanečníky připravuje - jaké semináře a další akce NF pořádá
Zástupci fondu představí model speciálního spoření se státním příspěvkem (nejen) pro tanečníky, který se fond snaží prosadit. Bude se diskutovat o postavení tanečních profesionálů v ČR a prezentovat některá data z tanečních průzkumů. Dozvíte se, jak si v tomto kontextu stojí pražské baletní soubory.

Přijďte si promluvit o tématech, která cítíte jako zásadní! Váš názor na práci nadačního fondu nás zajímá!


Úterý 31. května 2016 / 15.00 / Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 3.  patro 

Setkáme se v Brně

Nadační fond pro taneční kariéru zve na prezentaci své činnosti a tématiky taneční kariéry.

Zástupci Nadačního fondu pro taneční kariéru (NFTK) představí aktivity fondu a nabízené služby včetně připravovaného modelu speciálního spoření se státním příspěvkem. Účastníci se seznámí s daty z tanečních průzkumů se zaměřením na brněnské baletní soubory. V rámci prezentace proběhne diskuse na téma taneční kariéra a související změny, které zpravidla čekají umělkyně a umělce po ukončení aktivní jevištní činnosti a obecně postavení tanečníků v ČR.

Zváni jsou jak tanečnice a tanečníci, tak umělci pohybového divadla, artistky a artisté, kteří končí svou aktivní jevištní kariéru nebo o ukončení uvažují a řeší, jak přejít k jiné profesi. Zváni jsou ale také studenti tance či aktivní tanečníci z baletních souborů a z nezávislého tance, stejně jako zájemci z řad odborné veřejnosti, které problematika tzv. druhé kariéry zajímá.

Přijďte s námi diskutovat o tématech, která cítíte jako zásadní.

Jak najít podnikatelskou příležitost a připravit si byznys plán

Workshop pro ty, kdo uvažují o podnikání i pro začínající podnikatele  

Významným krokem v činnosti nadačního fondu byla nedávná prezentace v parlamentním výboru. Zástupci fondu – Jana Návratová a Zdeněk Prokeš seznámili členy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu se situací tanečních profesionálů, jejich pracovními podmínkami, odměnami a profesními a sociálními perspektivami.  více zde

Diskuse: Taneční profese – síla a perspektivy