Downloads


Our work on the theme of second career
is in these studies and publications.

 

Studies


Jana Bohutínská a Roman Vašek
Analýza a popis dobré praxe v ČR

Jana Bohutínská, Hana Felklová, Jiří Pokorný, Zdeněk Prokeš, Jana Tomanová, Petr Tyc
Oborový akční plán

Jana Bohutínská
10 kroků jak začít novou kariéru

Jana Návratová a Roman Vašek
Proměny trhu práce / Srovnání profesí / Přínos a dispozice umělců
pro praxi v jiných oborech

Jako základní prvek všech těchto studií figuruje
Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu autorů
Romana Vaška a Václava Riedlbaucha z roku 2012.

Archives


Logo


 

 

 

download logo

 

 

 

¨Podnikání přináší svobodu volby
i nutnost volby. Mnozí jsou ve chvíli, kdy dostanou svobodu, na kterou nejsou zvyklí, ztraceni.“

Petr Tyc, dříve tanečník a choreograf, poté: podnikatel v oblasti jazykového vzdělávání

Write us your story, we are happy to help you, that's why we're here