Podporujeme tanečníky
v procesu změny kariéry

 

Otevíráme program individuálního poradenství a koučinku

Nadační fond pro taneční kariéru spouští výzvu k účasti na individuálním koučinku a poradenství pro všechny umělkyně a umělce z oblasti tance, pohybového divadla a cirkusu, pro které je aktuálním tématem změna či ukončení kariéry.
Účastníci výzvy si mohou po úvodní konzultaci vybrat z nabídky odborné pomoci dle své aktuální situace. Jednotlivé konzultace proběhnou na základě zaslaných přihlášek od července do října 2022.
Termín podání přihlášky je do 15. července 2022.

K dispozici jsou tyto služby:

 • Individuální koučink je přístup k rozvoji lidí a jejich potenciálu zaměřený na řešení. Pomůže vám najít a realizovat vlastní vize a kroky pro další kariéru, a to v souladu s vašimi zkušenostmi, silnými stránkami, hodnotami a touhami. 
 • Psychologické poradenství nabízí možnost rozhovoru v případě, že je pro vás ukončení taneční kariéry spojené se složitou psychickou situací a s negativními emocemi, které vám brání v pozitivním pohledu do budoucna. 
 • Konzultace k životopisu, motivačnímu dopisu a příprava na pohovor je vhodná tehdy, pokud si hledáte nové zaměstnání a čeká vás období, kdy se budete ucházet o práci a absolvovat pracovní pohovory. 
 • Konzultace vlastního byznys modelu a plánu pro podnikání je určená pro lidi, kteří chtějí sami podnikat, založit firmu nebo pracovat na volné noze v komerčním i neziskovém sektoru a potřebují si ujasnit základní principy své činnosti.  
 • Právní poradenství využijete, pokud jsou pro vás v době kariérní změny palčivou výzvou smlouvy a další právní dokumenty, které se vážou především k autorskému zákonu.

Tým odborníků
Jana Bohutínská – úvodní konzultace a koučink
Jana Návratová – úvodní konzultace
Michal Andera – byznys model a plán
Olga Novotná – CV, motivační dopis a příprava na pohovor
Jana Tomanová – psychologické poradenství 
František Vyskočil – autorské právo

Časová dotace pro individuální služby je celkem 3 hodiny pro účastnici/účastníka programu.
Kapacita míst omezena!

Projekt podpořen z Fondů EHP / Norských fondů

Projekt "Posílení kapacit a profesionalizace služeb NFTK" v období duben 2022 - leden 2024 je realizován za podpory Fondů EHP/Norska 2014-2021 (číslo projektu KU-CB2-017).

Komu

a jak pomáháme

Fond pomáhá profesionálům působícím v oboru performing arts (tanec, mimické divadlo, performance, akrobacie apod.) zvládnout životní a profesní změnu po ukončení aktivní kariéry. K nastartování druhé kariéry nabízíme informace o trhu práce a možnostech, které nabízí.

Nabízíme:

 • aktuální informace o trhu práce
 • kontakty
 • informace o možnostech  rekvalifikace
 • individuální koučink
 • personální poradenství
 • individuální psychologické poradenství
 • právní poradenství
 • specializované vzdělávací semináře a workshopy
 • vzdělávací prezentace pro taneční soubory a školy

Budeme se věnovat vaší situaci individuálně

a nabízet řešení vašich potřeb.

 

Lidé NFTK


 

Naši odborníci

Jana Návratová                            Zdeněk Prokeš                            Jana Bohutínská                          Roman Vašek                              Petra Kašparová


 

Patronka

Prof. Dadja Altenburg-Kohl je významnou osobností světa filantropie, sběratelkou, kurátorkou a mecenáškou umění, lékařkou a podnikatelkou. Její jméno je spojené s Museem Montanelli zaměřeným na současné výtvarné umění a Nadací DrAk, která se zabývá uměleckými projekty a prevencí zdraví. Založila také Mecenášský klub Národního divadla v Praze. Od roku 2015 je nositelkou Státní ceny Mecenáš české kultury.  více zde

Napište nám svůj příběh, rádi vám pomůžeme, proto jsme tady.

 

 

 Podpořte nás


Investicí do našich aktivit podpoříte profesionální tanečníky a nabídnete jim spolu s námi možnost volby.
Bez ohledu na výši příspěvku, váš dar pomůže těm, kteří jistotu a podporu potřebují.  více zde

 


„V člověku je nějaký smutek, že něco končí a že už to nebude, a zároveň má v sobě nejistotu z budoucnosti. Nějakou dobu trvalo, než jsem ukončení taneční kariéry vnitřně přijal.“

 

Karel Littera / dříve sólista baletu ND Brno, poté dramaturg baletu ND Brno